Zwołujemy Zjazd Tangowej Rodziny
25 - 28 / 11 / 2021

Dzieci i broń zostawcie w domu 

We are convening a Tango Family Reunion 25 - 28/11/2021

Leave your children and weapons at home

Tajemniczy, ekskluzywny, doskonały! Hotel Czarny Groń w Beskidach

Mysterious, exclusive, perfect! Czarny Groń hotel in the Beskidy mountains

Familia...

Okryty zmową milczenia sekretny maraton w polskich górach.

Żeby się zarejestrować, musisz chcieć. Nie musisz nas znać, to my znamy Ciebie.

Zapraszamy na pierwszy Zjazd Rodzinny. Wybuchową mieszankę Zachodu i Południa. 

Odpalamy! Trzy, dwa, jeden…

Familia...

Secret marathon in the Polish mountains, shrouded in silence.

You have to want to register. You don’t need to know us, we know you.

We invite you to the first Family Reunion. An explosive mix of West and South.

We fire up! Three, two, one …

Anna La Jefa (czyt. la Hefa)

Mózg operacyjny każdej akcji. Planuje albo śpi. Chodzą słuchy, że hotel jest jej. Ten i inne. W Beskidach. Wszystkie.

The operational brain of each action. Planning or sleeping. There are rumors that the hotel is hers. This one and others. In the Beskids. All.

Miguel el Patron

Trzęsie Zachodnią Polską, ale jego macki sięgają nawet stolicy… Argentyny. Najlepiej poinformowany. Mało mówi. Może to i lepiej.

It shakes Western Poland, but its tentacles even reach the capital of … Argentina. Best informed. He says little. Maybe that’s better.

5/5
"... kastety, pistolety, wytrychy; ogólnie polecam. też tam będę..."
"... brass knuckles, pistols, lockpicks; generally I recommend it. I'll be there too ..."
don corleone

Program i Dealerzy

Przygotuj się na wystrzałowy maraton! 

Get ready for a sensational marathon!

Czwartek 25.11

od godz. 15:00 check in
baseny, spa, masaże, sauny
20:00 – 00:30 pre party | Paco el Boqueron

Piątek 26.11

od godz. 15:00 check in
zapoznawcze spacery i szemrane interesy
16:00 – 20:00 milonga | Tangodealer
22:00 – 3:00 milonga | el Asesino

Sobota 27.11

9:00 – 11:00 śniadanie
11:00 – 13:00 milonga śniadaniowa | la Jefa
13:00 – 14:00 szemrane interesy i czarne biznesy
14:00 – 18:00 milonga | el Partizano 
20:00 wystrzałowa rodzinna kolacja 
21:30 – 4:00 milonga „soprano” | el Patron 

Niedziela 28.11

9:00 – 11:00 śniadanie
możliwe późne wykwaterowanie (do 17:00 za dopłatą 50 zł)
11:00 – 13:00 milonga śniadaniowa | la Jefa
13:00 – 16:00 milonga pożegnalna | Paco el Boqueron
16:00 ostatnia tanda i rodzinne zdjęcie
19:00 – 00:30 after party | el Banquero

Thursday25.11

from 15:00 check in
swimming pools, spa, massage, saunas
20:00 – 00:30 pre party | Paco el Boqueron

Friday 26.11

from 15:00 check in
introductory walks and shady business
16:00 – 20:00 milonga | Tangodealer
22:00 – 3:00 milonga | el Asesino

Saturday 27.11

9:00 – 11:00 breakfast
11:00 – 13:00 breakfast milonga | la Jefa
13:00 – 14:00 shady business and black businesses
14:00 – 18:00 milonga | el Partizano
20:00 a sensational family Gala dinner
21:30 – 4:00 milonga „soprano” | el Patron

Sunday 28.11

9:00 – 11:00 breakfast
possible late check-out (until 5 p.m. with an additional fee of PLN 50)
11:00 – 13:00 breakfast milonga | la Jefa
13:00 – 16:00 farewell milonga | Paco el Boqueron
16:00 last tanda and family photo
19:00 – 00:30 after party | el Banquero

el Partizano

Ma wiele paszportów. Krąży gdzieś między jedną, a drugą stroną Atlantyku. Co przewozi? I dlaczego zawsze jest uśmiechnięty?

He has many passports. He circulates somewhere between the two sides of the Atlantic. What is he transporting? And why is he always smiling?

Tangodealer

Pozory mylą. I to jest najlepszy przykład. Cicha woda brzegi rwie. I nie zostawia śladów. 

Appearances are deceptive. This is the best example. The quiet waters are bursting. And leaves no traces.

Anna La Jefa (czyt. la Hefa)

Mózg operacyjny każdej akcji. Planuje albo śpi. Chodzą słuchy, że hotel jest jej. Ten i inne. W Beskidach. Wszystkie.

The operational brain of each action. Planning or sleeping. There are rumors that the hotel is hers. This one and others. In the Beskids. All.

el Banquero

Mieszka w Genewie. Przypadek? Może zapłacić Twoje rachunki. Ale tego nie zrobi. Nikt nie wie, co nosi w walizce…

He lives in Geneva. Coincidence? He can pay your bills. But he won’t. Nobody knows what he carries in the suitcase …

el Asesino

Jeśli go znasz i wciąż masz się dobrze, to znaczy, że Cię polubił. Strzela z tand jak z kałasznikowa. Ma jedno i drugie. 

If you know him and are still doing well, then he has liked you. He shoots with a tandas as with Kalashnikov. He has both.

Paco el Boqueron

Andaluzyjski Boss rodem z Malagi. Przemytnik rytmicznych tand. Chodzą słuchy, że w jego haciendzie w górach tańczył sam Al Capone.

Andalusian Boss straight from Malaga. Smuggler of rhythmic tandas. People says that Al Capone himself danced in his hacienda in the mountains.

Miguel el Patron

Trzęsie Zachodnią Polską, ale jego macki sięgają nawet stolicy. Najlepiej poinformowany. Mało mówi. Może to i lepiej.

It shakes Western Poland, but its tentacles even reach the capital of … Argentina. Best informed. He says little. Maybe that’s better.

Z rodziną najlepiej wychodzi się na…

Już od dawna planowaliśmy wspólne wydarzenie. Połączenie sił i charyzmatów. Emanacja dobrej energii i otwartości. A jednocześnie smaczek owianej tajemnicą imprezy. To wszystko czeka na was na Tango Familia! Zapraszamy 🙂  Bo z rodziną najlepiej wychodzi się na parkiet!

Anna i Michał

It’s best to go out with your family …

We have been planning a joint event for a long time. Joining forces and charisms. Emanation of good
energy and openness. And at the same time the flavor of the party shrouded in mystery. All this is waiting
for you at Tango Familia! We invite you 🙂 It’s best to go to the dance floor with your family!
Anna and Michał

Nasze warunki uczestnictwa

Our terms of participation