Zwołujemy II Zjazd Tangowej Rodziny
17- 20 / 11 / 2022

Dzieci i broń zostawcie w domu 

We are convening a 2nd Tango Family Reunion 17 - 20/11/2022

Leave your children and weapons at home

Tajemniczy, ekskluzywny, doskonały! Hotel Czarny Groń w Beskidach

Mysterious, exclusive, perfect! Czarny Groń hotel in the Beskidy mountains

Familia...

Okryty zmową milczenia sekretny maraton w polskich górach.

Żeby się zarejestrować, musisz chcieć. Nie musisz nas znać, to my znamy Ciebie.

Zapraszamy na pierwszy Zjazd Rodzinny. Wybuchową mieszankę Zachodu i Południa. 

Odpalamy! Trzy, dwa, jeden…

Familia...

Secret marathon in the Polish mountains, shrouded in silence.

You have to want to register. You don’t need to know us, we know you.

We invite you to the first Family Reunion. An explosive mix of West and South.

We fire up! Three, two, one …

Anna La Jefa (czyt. la Hefa)

Mózg operacyjny każdej akcji. Planuje albo śpi. Chodzą słuchy, że hotel jest jej. Ten i inne. W Beskidach. Wszystkie.

The operational brain of each action. Planning or sleeping. There are rumors that the hotel is hers. This one and others. In the Beskids. All.

5/5
"... kastety, pistolety, wytrychy; ogólnie polecam. też tam będę..."
"... brass knuckles, pistols, lockpicks; generally I recommend it. I'll be there too ..."
don corleone

Program i Dealerzy

Przygotuj się na wystrzałowy maraton! 

Get ready for a sensational marathon!

Czwartek 17.11

od godz. 15:00 check in
baseny, spa, masaże, sauny
21:00 – 01:00 pre party |

Piątek 18.11

od godz. 15:00 check in
zapoznawcze spacery i szemrane interesy
16:00 – 20:00 milonga | Ayad Zia
22:00 – 3:00 milonga | Esteban Mario Garcia

Sobota 19.11

9:00 – 11:00 śniadanie
11:00 – 14:00 milonga śniadaniowa | TRES REINAS Beata Darkowicz-Magdalena Konieczna-Anna Pietruszewska
14:00 – 16:00 szemrane interesy i czarne biznesy
16:00 – 20:00 milonga | Gracja Bryś-Kołodziejczyk
22:00 – 3:00 milonga | Maria Kownacka

Niedziela 20.11

9:00 – 11:00 śniadanie
możliwe późne wykwaterowanie (do 18:00 za dopłatą 50 zł)
11:00 – 14:00 milonga śniadaniowa | TRES REINAS Beata Darkowicz-Magdalena Konieczna-Anna Pietruszewska
14:00 – 17:00 milonga pożegnalna |
20:00 – 00:00 after party |

Thursday 17.11

from 15:00 check in
swimming pools, spa, massage, saunas
21:00 – 0100 pre party | 

Friday 18.11

from 15:00 check in
introductory walks and shady business
16:00 – 20:00 milonga | Ayad Zia
22:00 – 3:00 milonga | Esteban Mario Garcia

Saturday 19.11

9:00 – 11:00 breakfast
11:00 – 14:00 breakfast milonga | TRES REINAS Beata Darkowicz-Magdalena Konieczna-Anna Pietruszewska
14:00 – 16:00 shady business and black businesses
16:00 – 20:00 milonga | Gracja Bryś-Kołodziejczyk
22:00 – 3:00 milonga | Maria Kownacka

Sunday 20.11

9:00 – 11:00 breakfast
possible late check-out (until 6 p.m. with an additional fee of PLN 50)
11:00 – 14:00 breakfast milonga | TRES REINAS Beata Darkowicz-Magdalena Konieczna-Anna Pietruszewska
14:00 – 17:00 farewell milonga | 
20:00 – 00:00 after party | 

DJ

DJ

DJ

DJ

Z rodziną najlepiej wychodzi się na…

Już od dawna planowaliśmy wspólne wydarzenie. Połączenie sił i charyzmatów. Emanacja dobrej energii i otwartości. A jednocześnie smaczek owianej tajemnicą imprezy. To wszystko czeka na was na Tango Familia! Zapraszamy 🙂  Bo z rodziną najlepiej wychodzi się na parkiet!

Anna i Michał

It’s best to go out with your family …

We have been planning a joint event for a long time. Joining forces and charisms. Emanation of good
energy and openness. And at the same time the flavor of the party shrouded in mystery. All this is waiting
for you at Tango Familia! We invite you 🙂 It’s best to go to the dance floor with your family!
Anna and Michał

Nasze warunki uczestnictwa

Our terms of participation